• Musikkens egenverdi 

      Bergh, Johannes (Bachelor thesis, 2023)
      Problemstillingen for denne oppgaven er «hvordan kan barnehagelæreren bidra til å øke betydningen av musikkens egenverdi?» Gjennom en kvalitativ studie med deltakende observasjoner av ulike barnegrupper, vil jeg drøfte ...