• Trygghet hos ettåringer i barnehagen 

      Berby, Ida Erlid (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvilke faktorer kan være med på å skape trygghet hos ettåringer i en basebarnehage?