• IKT og småbarn 

      Børset, Julie (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan IKT brukes pedagogisk med 1–3 åringene?