• Dans som kunstform i barnehagen 

      Bøhle, Ranveig Henriksen (Bachelor thesis, 2021)
      Ut fra mine tanker om hva dans som kunstuttrykk i barnehagen er og kan være, var det naturlig for meg å undersøke dette nærmere i mitt bachelorprosjekt. Jeg ville undersøke hva dansen kan gjøre med barn og hvordan barna ...