• De stille barn i barnehagen 

      Walter, Franziska (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan dramapedagogisk kunnskap bidra til å hjelpe de så kalte «stille barn» i barnehagen, til å bli mer synlige?