• Små barns vennskap 

      Walker, Janne (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Kan de yngste barna danne vennskap i barnehagen?