• Inkludering av nyankomne barn og deres foreldre 

      Wagle, Oda Sophie (Bachelor thesis, 2021)
      Barnepsykologen Magne Raundalen (2017) hevder at barn trenger to ting; kjærlighet og orden på livet. Å komme til et nytt land der en ikke kjenner språket, kulturen, menneskene og normene kan for mange oppleves som et kaos. ...