• Holdninger til kulturelle forskjeller 

      Teigås, Eirin (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan møter barnehagepersonaler kulturforskjeller i møtet med minoritetsfamilier og hvilken betydning får ulike holdninger for barnehagens praksis?