• Lytteevne og motorisk utvikling 

      Olsen, Line Fossmo (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Har motorisk usikre barn dårligere lytteevne enn motorisk sikre barn?