• Jon og fortellingen - Meningsskapende samspill i møter mellom et barn og en voksen i en fortellerkontekst 

   Olaussen, Ingvild Olsen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artikkelen løfter frem perspektiv knyttet til uformelle møter i en fortelling. Gjennom å undersøke hvordan slike samspill kan åpne transformative prosesser for både barn og voksen søker artikkelen å bidra med kunnskap om ...
  • Social Sustainable Education in a Refugee Camp 

   Heldal, Marit; Hagen, Trond Løge; Olaussen, Ingvild Olsen; Haugen, Gry Mette D. (Peer reviewed, 2021-04)
   The main objective of this article is to discuss how an Early Childhood Education and Care (ECEC) institution in a refugee camp can promote social sustainable education. By giving empirical examples of innovative pedagogical ...
  • Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger 

   Bandlien, Bjørn-Terje; Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari-Ann; Angelo, Elin (MusPed:Research;, Chapter, 2021)
   Velkommen til antologien Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger. Denne antologien presenterer forskningsprosjekter som undersøker ulike aspekter ved samarbeid i og mellom grunnskole, kulturskole og ulike ...