• Risikofylt lek og sikkerhet 

      Nikolaisen, Marianne (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvilken oppfatning har foreldre/foresatte i barnehagen av risikofylt lek og hvordan mener de barnehagen forholder seg til det å ivareta barnas sikkerhet?