• De yngste barnas kroppslige uttrykk 

      Neeraas, Mona (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: På hvilken måte imøtekommes de yngste barnas kroppslige uttrykk? Hvordan forstås og tolkes de?