• Foreldresamarbeid i hentesituasjoner 

      Nasvik, Karoline Fagereng (Bachelor thesis, 2020)
      Selv om tema for oppgaven var tidlig ferdigstilt, brukte jeg lang tid på å formulere min problemstilling. Ved oppstart av prosjektet fant jeg en artikkel på forskning.no. Artikkelen er basert på en masteroppgave som omhandler ...