• Verdien av inkludering i et godt språkmiljø i barnehagen 

      Nakken, Kristiane (Bachelor thesis, 2022)
      I løpet av praksisperiodene i møte med barns språkvansker, har dette gjort at jeg har sett viktigheten rundt personalets arbeid og hvilke betydninger et inkluderende miljø har for barnets sosiale- og emosjonelle vansker. ...