• Liten og ny i barnehagen 

      Eide, Oda (Bachelor thesis, 2021)
      I 2020 gjekk 84% av barn mellom 1 og 2 år i barnehage (Statistisk sentralbyrå, 2021). Dette er ein stor del av barna på denne alderen. At barna startar i barnehagen i så ung alder er noko som stadig blir diskutert om er ...