• Formell veiledning i barnehagen 

      Dehli, Tonje (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan benytter to pedagogiske ledere formell veiledning i barnehagen, og hvordan begrunner de sin egen veiledningspraksis?