• Blir jeg hørt når jeg ikke uttrykker meg som de andre 

      Davidsen, Nora Granheim (Master thesis, 2022)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å belyse hvilke muligheter elever med kommunikasjonsvansker har til medbestemmelse på en spesialskole. Det er blitt lagt vekt på spesialpedagogenes perspektiver og opplevelser. Studien ...