• Voksnes blikk på barns lek 

      Berdahl, Hanne (Bachelor thesis, 2021)
      Jeg ønsket å vite mer om samspillene som forekommer i barnehagen. Av erfaringene jeg gjorde meg i praksis lærte jeg at lekegrupper var en måte å innramme dette arbeidet på. Erfaringene mine tilsa også at det var lederens ...