• Barnehagen som arena for sosial utjevning 

      Behrend, Piet Cedrik (Bachelor thesis, 2022)
      Likeverd er en verdi som lenge har stått sterkt i den offentlige og politiske debatten i Norge (Abram, 2018, The Ideal Egalitarians). Dette kom også frem i en spørreundersøkelse før stortingsvalget 2021. Undersøkelsen viste ...