• Språklæring i uterommet 

      Båtvik, Stine Strand (Bachelor thesis, 2021)
      Rammeplanen legger frem at personalet i barnehagen skal legge til rette for at alle barn involveres i samspill og samtaler (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.19), og sørge for å skape et variert språkmiljø der barna får ...