Select a community to browse its collections.

 • Barn-voksen relasjon på rødt nivå 

  Wågan, Viktoria Borgeteien (Bachelor thesis, 2021)
  Problemstillingen min har endret seg i takt med utviklingen av prosjektet. Den har i all hovedsak blitt påvirket av funnene jeg gjorde i forbindelse med intervjuene. Problemstillingen jeg til slutt endte med var: Hvordan ...
 • Barn og alvorlig sykdom i nære relasjoner 

  Sørløkken, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
  Jeg har formulert problemstillingen min på en måte som skal belyse de ansatte på Vardesenteret sitt arbeid med barn som pårørende. Her skal jeg undersøke hvordan de snakker med barn som pårørende. Dette når det har oppstått ...
 • Barns seksualitet 

  Strand, Fay Natalie Simonsen (Bachelor thesis, 2021)
  Kropp og seksualitet er viktige og et utbredt tema i samfunnet i dag. Barna blir eksponert for dette fra Tv og film og sosiale medier fra de er små. Selv om dette er høyaktuelt i dagens samfunn, snakkes det lite om, og det ...
 • Ser du meg godt nok nå ? 

  Westvoll, Malin (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven har fokus på ivaretakelse av barns følelser. Jeg valgte ganske raskt hvilket tema jeg skulle gå for da jeg syns det er relevant og viktig at vi barnehagelærere har en god del kunnskap angående barns ...
 • Gjenbruksmaterialer som kreativ ressurs 

  Vikås, Marina Synnøve Teistklub (Bachelor thesis, 2021)
  I løpet av mine tre år ved Dronning Mauds Minne Høgskole, har jeg hatt praksis i tre ulike barnehager. I to av de tre barnehagene jeg har hatt praksis i, har det vært særlig fokus på bærekraft og gjenbruk. Begge disse ...

View more