Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Musikkens ringvirkninger 

  Mjønesaune, Ida Sofie Mjønesaune (Bachelor thesis, 2022)
  I Rammeplanen finner man et eget fagområde som omhandler kunst, kultur og kreativitet (Pedlex, 2018, s. 32-33). Etter min oppfatning er det store variasjoner i barnehagene og mellom personalet hvor mye tid og rom musikk/sang ...
 • Musikkglede i barnehagen 

  Bremseth, Thea (Bachelor thesis, 2022)
  Min inspirasjon til å skrive om musikkglede blant de yngste barna i barnehagen oppstod allerede i min første praksisperiode. Jeg var på en avdeling med ettåringer og jeg opplevde at de uttrykte entusiasme og glede hver ...
 • Drama og barns psykososiale utvikling 

  Brusletten, Vebjørn (Bachelor thesis, 2022)
  Når vi hører om drama i barnehagen tenker vi ofte på kostymer, improvisasjon, rollespill og fantasi, men det er mye mer som ligger i dette. Drama er blant annet en prosess hvor barn får utfolde seg kreativt, bearbeide ...
 • Musikk i barns perspektiv 

  Valsø, Markus (Bachelor thesis, 2022)
  I denne bacheloroppgaven vil jeg foreta meg temaet musikk og hva barns tanker er om musikk i barnehagen. Bakgrunnen for at jeg har valgt dette temaet er fordi musikk er noe jeg selv som barn var opptatt av, og som satte ...
 • Barns kunstmøter i uteområdet 

  Kristiansen, Veronika Walla (Bachelor thesis, 2022)
  Å formulere problemstillingen min var også en prosess som gikk over lengre tid. Jeg var først inne på tanken om å utforske hvordan personalet skaper kunstfaglige aktiviteter i ute rommet sammenlignet med inne. Inspirasjonen ...

Vis flere