Select a community to browse its collections.

 • The changing faces of autism: The fluctuating international diagnostic criteria and the resulting inclusion and exclusion—A Norwegian perspective 

  Chahboun, Sobh; Stenseng, Frode; Page, Alexander Gamst (Peer reviewed; Journal article, 2022-07-28)
  The common understanding of autism spectrum disorders (ASD) has gone through a number of permutations since the first description in 1943. Throughout these shifting understandings, there have been a number of behaviors and ...
 • Barnehagens garderobe som semiotisk landskap - og et sted for barns literacy? 

  Østbø Munch, Christine B.; Semundseth, Marit; Hopperstad, Marit Holm (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Denne artikkelen undersøker barnehagens garderober som semiotisk landskap. Materialet består av totalt 1101 fotografier av tekster i tretten barnehagegarderober og samtaler med de ulike avdelingenes pedagogiske ledere om ...
 • Barns undring som ressurs 

  Nordahl, Øyvind Olaus (Bachelor thesis, 2022)
  Rammeplan for barnehagens innhold sier at barnehagen skal tilrettelegge for mangfold av naturopplevelser og at barna skal få oppleve naturen som arena for lek og læring (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.52). Personalet skal ...
 • Læringsmiljø knyttet til barns utforskning med realfag 

  Kristiansen, Thea Borg (Bachelor thesis, 2022)
  “Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset ...
 • Voksnes støtte i barns utforsking og lek 

  Aarnæs, Julie (Bachelor thesis, 2022)
  Gjennom tidligere praksisperioder har jeg observert at de ansatte ikke støtter barna så mye i deres utforsking av materiale som er udefinerbart. Det har ikke blitt lagt opp til det da de ansatte hadde lite eller ingen ...

View more