Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Mange små blir store få 

  Gjøvik, Nina Kaajal Næss (Bachelor thesis, 2024)
  Problemstilling: - Hvilke erfaringer har de ansatte knyttet til at flere små barnehager har blitt sammenslått til en stor barnehage? - Hvilke faktorer har påvirket utviklingen av den nye organisasjonskulturen? ...
 • Nulltoleranse for krenkelser av barn 

  Humstad-Børresen, Nora Aleksandra (Bachelor thesis, 2024)
  Før begynt studie og i løpet av min tid på barnehagelærerutdanningen, har jeg vært vitne til krenkelser i barnehagen. Krenkelser hvor barn er ufine med andre barn, eller verst av alt, hvor voksne krenker barn. Honneth ...
 • Inkludering av flerkulturelle familier i barnehagen 

  Edvardsen, Vegard (Bachelor thesis, 2024)
  Det var en utfordring å velge riktig problemstilling, men jeg satte tidlig fokus på inkludering som et sentralt tema. Min interesse for dette emnet, sammen med ønsket om å dykke dypere inn i problemstillingen, førte til ...
 • Musikkens betydning for barn med særskilte behov 

  Stokk, Mathilde Nerby (Bachelor thesis, 2024)
  I tillegg til tidligere jobberfaringer, samt praksis her ved Dronning Mauds Minne, har vi også hatt mye spennende og lærerik undervisning knyttet til denne tematikken. Dette har bidratt til å skape en større nysgjerrighet ...
 • Barnehagen som mangfoldig arena 

  Horne, Linda Lefdalshjelle (Bachelor thesis, 2024)
  Kvar bacheloroppgåve er fokusert rundt ei problemstilling knytt til temaet ein har valt å undersøke (Bergsland & Jæger, 2014, s. 58). Når det var på tilde og velje problemstilling gjekk eg først mykje fram og tilbake og ...

Vis flere