Select a community to browse its collections.

 • Vi må begynn å sje på metodan vi innhente informasjon om kvalitet fra 

  Vollen, Lasse (Master thesis, 2022)
  Barnehager mot 2030 er en strategi for utvikling av barnehager de neste 8 årene, og er utviklet i «samråd med praksisfeltet» (Regjeringen, 2021). Det vil si – praksisfeltet med unntak av barna. Denne studien ønsker derfor ...
 • Medvirkning i barnehagen for barn med ekspressive kommunikasjonsvansker 

  Trondsen, Ann Hege (Master thesis, 2022)
  Jeg har i studiet sett nærmere på tre spesialpedagogers erfaringer på barns medvirkning med utgangspunkt i problemstillingen: Hvilke muligheter for medvirkning beskriver tre spesialpedagoger at barn med ekspressive ...
 • «..Vi tenker jo at de er forsinka..» 

  Bø, Tuva Elise (Master thesis, 2022)
  Denne forskningens tema handler om spesialpedagogens erfaringer med språkkartlegging av flerspråklige barn med forsinket språkutvikling. Språkkartlegging av flerspråklige barn med forsinket språkutvikling. Til forskningens ...
 • Jenter med ASF – forsvunnet i mengden 

  Aartun, Ragnhild (Master thesis, 2022)
  Introduksjon: Denne studien er avgrenset til å sette søkelys på kompetanse på høytfungerende jenter med autismespekterforstyrrelse (ASF), i barnehage og skole. Dette er et område som har fått lite oppmerksomhet i tidligere ...
 • Flat organisasjonsstruktur i en lærende organisasjon 

  Rekdahl, Emilie (Master thesis, 2022)
  Barnehagesektoren har de to siste tiårene gjennomgått store endringer. Det har blant annet blitt økt krav til innhold og kvalitet i barnehagen. Et av kravene er at barnehagene skal være en lærende organisasjon (Kunnskaps ...

View more