Select a community to browse its collections.

 • Dramatisk lek 

  Holmeng, Bodil Renna (Bachelor thesis, 2021)
  Etter å ha gått fordypningen innenfor de estetiske fagene har jeg blitt oppmerksom på hvordan barna bruker leken til å utforske det estetiske. Nærmere bestemt virkemidlene som ligger til grunn i barns dramatiske lek og ...
 • Foreldresamarbeid med minoritetsforeldre i barnehagen 

  Isaksen, Maiken (Bachelor thesis, 2021)
  Det var allerede i slutten av min siste praksisperiode jeg bestemte meg for at samarbeid med minoritetsforeldre skulle bli temaet for min bacheloroppgave. Her fikk jeg observert både det formelle og det uformelle samarbeidet ...
 • Språkutvikling hos tause barn 

  Holden, Karianne (Bachelor thesis, 2021)
  Rammeplanen sier «Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling» (2017, s.19). Dette gir tydelige ...
 • Stillhet 

  Hogganvik, Ellin Andrea (Bachelor thesis, 2021)
  I barnehagen er det mye lyd, dette er et faktum. En del av lyden er naturlig og ønsket, mens en annen del kan være skadelig og uønsket. Når lyden er uønsket defineres det som støy eller bråk. Dette gjelder spesielt når ...
 • Krenkelser i barnehagen 

  Hugnes, Eva (Bachelor thesis, 2021)
  Ganske tidlig bestemte jeg meg for at oppgaven min skulle handle om krenkelser i barnehagen, da dette er noe som engasjerer meg. Likevel strevde jeg med å finne en problemstilling, da jeg ikke helt visste hvordan jeg ville ...

View more