Select a community to browse its collections.

 • Motivasjon og ledelse i endrings- og utviklingsarbeid i barnehage 

  Leinan, August Johannes (Bachelor thesis, 2024)
  Hvordan kan man som styrer/enhetsleder motivere barnehageansatte i et endrings- og utviklingsarbeid?
 • Barns opplevelser av musikkens følelsesuttrykk 

  Vatsvåg, Ådne johann (Bachelor thesis, 2024)
  Et spørsmål som det over har flere aspekter ved seg og kan angripes på mange måter. Istedenfor å ta for meg et spørsmål som dekker alle aspekter ved spørsmålet har jeg i denne oppgaven heller valgt å fokusere på barnas ...
 • Hei, Cześć, Labas, Hi, Kumusta 

  Kåsbøll, Anna Vanessa (Bachelor thesis, 2024)
  Problemstilling: «Hvordan foregår språkarbeidet i ulike barnehager med flerspråklige barn"
 • Barn som utsettes for omsorgssvikt 

  Kjærstad, Karoline Olsen (Bachelor thesis, 2024)
  Problemstilling: «På hvilke måter kan pedagogisk leder i barnehagen oppdage at barn blir utsatt for omsorgssvikt?»
 • Barnehagens bruk av nærmiljøet 

  Lind, Ida Marlen (Bachelor thesis, 2024)
  Hvordan bruker de ansatte barnehagens nærmiljø i barnehagehverdagen?

View more